تابع چیست؟

Share this post on:

تابع مجموعه ای از کدها است که ورودی های مختلف در آن گرفته می شود، روی آن ها عملیات مختلفی انجام می شود و در نهایت یک خروجی تحویل داده می شود.به کمک تابع نیاز نخواهد بود تا کدها چندین بار نوشته شوند.

اجزای تابع

  • اسم
    • ورودی
  • عملیات
    • عملگرها
    • عملوندها
  • خروجی

مثال

} int square(number)
test=number ** 2 
{ return test  

در اینجا نام تابع square است یک ورودی می گیرد بر روی آن عملیات انجام می‌شود و در نهایت خروجی از نوع int را بر می‌گرداند.

Share this post on:

Author: Mahroo Gholami

غلامی توسعه دهنده‌ی نرم‌افزار در گردرگ است. او به قدرت لحظات و اهمیت آن‌ها باور دارد. او فارغ‌التحصیل رشته‌ی مهندسی کامپیوتر است. اوقات فراغت خود را با رصد آسمان شب و مطالعه‌ی کتاب‌های روان‌شناسی می‌گذراند.

View all posts by Mahroo Gholami >


www.Gordarg.com