شیوه‌ی نگارش و پردازشِ سخنِ فارسی

Share this post on:

فارسی معیار

 • معیار ما برای واژه‌های فارسی، مجموعه‌ی کلمه‌هایی است که در آثار حافظ (شاعر ایرانی) به کار برده شده‌اند.
 • از استفاده از واژه‌های بیگانه دوری می‌کنیم. و مگر در مورادی که معادل مناسبی برای واژگان وجود ندارد و یا دارای شهرت کافی نیستند، از آن‌ها استفاده نمی‌کنیم.

پردازش سخن

 • گزاف نگویید.
 • برای سخن خود طرح داشته باشید و به هدف تعیین شده پایبند بمانید. تعداد سطح باز کردن مطلب را از قبل مشخص کنید و بیش از مقدار تعیین شده وارد جزئیات نشوید.
 • مخاطبین خود را بشناسید و سخن را نسبت به پیشینه و دانش ایشان بیان کنید.
 • سخن باید شامل مقدمه، متن، و مرور باشد. مقدمه باید متناسب با متن باشد. مرور نباید مطلبی جدید ارائه کند. دستورکارهای مکتوب بخش مرور مطلب ندارند.

درست‌نویسی

 1. از «هکسره» درست استفاده کنید.

علائم نگارشی

 1. جملات با نقطه، دونقطه، و یا نقطه‌ویرگول به پایان می‌رسند. برای تشریح کلام از دونقطه و برای جملاتی که معنای مستقل آن‌ها با جمله‌ی بعدی تغییر می‌کند، از نقطه‌ویرگول استفاده می‌کنیم.
 2. کلمه‌ها به علامت‌های نگارشی بعد از خود می‌چسبند. بجز باز کردن پرانتز، کروشه، گیومه و موارد مشابه که از کلمه‌ی پیشین فاصله گرفته و به کلمه‌ی بعد خود می‌چسبند.
 3. کلمه‌ها از هم فاصله دارند. حتی اگر به حروف غیر چسبان ختم شوند.
 4. عبارت‌هایی که از چند کلمه دارای معنی مستقل تشکیل شده‌اند و معنای جدیدی گرفته‌اند باید با نیم‌فاصله به یک‌دیگر متصل شوند.
Share this post on:

Author: tayyebi

طیبی بنیان‌گذار و مدیر گردرگ است. او علاقمند به مطالعات مردم‌شناسی، فناوری، و هنر است. وی به اهمیت ارتباطات در توانمندسازی جوامع باور دارد. ممکن است او را در حال نوشتن برنامه‌های کامپیوتری، نواختن موسیقی، دوچرخه سواری، و مطالعه‌ی کتاب‌ها ببینید.

View all posts by tayyebi >


www.Gordarg.com