حقوق و اختیارهای کارفرما (مشتری)

Share this post on:

این سند در طی زمان به روز می‌گردد و در قرارداد‌هایی که پیش از نسخه‌ی بعدی این سند منتشر شده‌اند اجرا می‌شوند. این سند تنها جهت اطلاع منتشر شده و هیچ‌گونه ارزش قانونی ندارد.

ساختار پروژه‌های ما

پروژه‌های ما معمولا ساختار پودمانی (ماژولار) دارند. در این صورت، با کارفرما در زمینه‌ی هر ماژول به صورت مجزا توافق می‌شود. ماژول‌ها در رابطه با یکدیگر به کاربر نهایی احساس یکپارچگی می‌دهند.

مالکیت بر نام دامنه و دسترسی به کدها

فسخ یک‌طرفه‌ی قرارداد

تا مدت سه‌روز پس از عقد قرارداد، کارفرما بدون هیچ شرط دیگری می‌تواند مبلغ پیش‌پرداخت خود را باز پس بگیرد.

Share this post on:

Author: tayyebi

طیبی بنیان‌گذار و مدیر گردرگ است. او علاقمند به مطالعات مردم‌شناسی، فناوری، و هنر است. وی به اهمیت ارتباطات در توانمندسازی جوامع باور دارد. ممکن است او را در حال نوشتن برنامه‌های کامپیوتری، نواختن موسیقی، دوچرخه سواری، و مطالعه‌ی کتاب‌ها ببینید.

View all posts by tayyebi >


www.Gordarg.com